Afspraken – Huisartsenpraktijk Smit & Vos – Purmerend

Afspraken

Algemeen

Onder het kopje ‘het team’ vindt u wanneer welke huisarts of praktijkondersteuner werkt.

In de agenda van de huisartsen, worden er een aantal plekken vrij gehouden die vooraf ingevuld kunnen worden, zodat u kunt komen op een dag dat het u uit komt. Daarnaast blijven er plekken open voor de dag zelf. Als u graag dezelfde dag gezien wilt worden, kunt u het best zo vroeg mogelijk bellen! De assistentes vragen waar u voor komt en ze kunnen dan ook, samen met u, de urgentie van uw vraag inschatten. Voor spoed problemen maken we uiteraard altijd tijd.

De visites kunt u tot 10.00 uur aanvragen. Uiteraard uitgezonderd spoedvisites.

Als er urine nagekeken moet worden, ontvangen wij het liefst voor 10.00 uur zodat de assistente in de ochtend ze kan nakijken en dezelfde dag contact met u kan opnemen wat het vervolg beleid wordt.

U kunt het beste na 11.00 uur bellen naar de praktijk voor bloeduitslagen en andere onderzoeken die u gehad heeft. De meeste uitslagen kunnen door de assistente doorgegeven worden. Als er nog vragen van de huisarts of van u zijn die de assistente niet kan afhandelen, wordt er een telefonisch consult ingepland.

Spreekuur

Zowel ’s ochtends als ’s middags is er spreekuur op afspraak. Als u een afspraak heeft, is er 10 minuten voor u gereserveerd. Om die tijd zo nuttig mogelijk te gebruiken, is het handig dat u voor uzelf goed heeft bedacht wat u van de dokter zou willen. Soms is dat alleen informatie of geruststelling, soms hoopt u op een behandeling, of verder onderzoek. Het helpt de dokter en uzelf om dat alvast helder te hebben.
In principe geldt: één klacht per consult! Vaak is er niet genoeg tijd om twee dingen goed af te handelen. Elke klacht is het waard om serieus genomen te worden. Het kan dus zijn dat u gevraagd wordt nog eens terug te komen als u toch twee klachten heeft.

Avondspreekuur

Er is elke dinsdagavond van 17.30-20.30 uur avondspreekuur, huisarts Zanders en praktijkondersteuner Anita de Reus kunnen u dan zien. Huisarts Vos heeft elke dinsdagavond van 17.00-19.00 uur avondspreekuur en huisarts Smit heeft om de week op maandag van 17.00-18.00 uur extra spreekuur.
Het avondspreekuur is alleen voor NIET-SPOED klachten bedoeld, zoals voor vervolgconsulten, kleine vragen, gesprekken en minder-urgente zaken. Overdag kunt u daarvoor een afspraak maken met een van onze assistentes.
Als u onverhoopt niet kunt komen, kunt u zich via de website afmelden. Klik hier voor het formulier om u af te melden. De telefoon is namelijk na 17.00 uur niet meer bereikbaar.

Telefonisch spreekuur

Soms kunt u uw klacht ook goed telefonisch bespreken. U kunt dan een afspraak vragen op het telefonisch spreekuur. Als u een afspraak heeft gekregen, wordt u die dag na 11.30u door de dokter gebeld. Bij drukte kan dat soms ook pas na vijf uur worden. Als u een afspraak heeft, bellen wij u sowieso dezelfde dag. Als wij u niet kunnen bereiken, proberen wij u later op de dag nog eens te bellen. Als wij u wederom niet kunnen bereiken, ligt de verantwoordelijkheid weer bij u. Geeft u dus door op welk nummer u bereikbaar bent! Het helpt ons ook als u alvast doorgeeft waarover u de arts wilt spreken. Als u een verwijsbrief denkt nodig te hebben, maakt u dan eerst een afspraak op het spreekuur. In principe worden verwijsbrieven niet telefonisch afgesproken. Let op: wij bellen met een anoniem nummer.

E-consulten

U kunt via het patiëntenportaal een emailconsult aanvragen.

Dit is niet voor urgente vragen! We proberen binnen één tot twee werkdagen de vraag te beantwoorden. Dit kan betekenen dat een vraag die u op vrijdagmiddag verstuurt pas drie of vier dagen later wordt beantwoord. Dit is ook afhankelijk van de werkdagen van de betreffende zorgverlener.

Visites

Als u niet naar de praktijk kunt komen, kan de dokter bij u thuis langs komen. U kunt tot 10.00 uur een visite aanvragen. Later aangevraagde visites worden niet gegarandeerd dezelfde dag gehonoreerd. Spoed uitgezonderd, uiteraard.

Assistentenspreekuur

Bij onze assistentes kunt u een afspraak maken voor bloeddrukcontroles, uitstrijkjes en wondcontroles.

Stikstofspreekuur (voor wratten, actinische keratose of ouderdomsplekjes) is sinds 2020 op afspraak bij de assistente. Voor de behandeling van wratten geldt: vooraf eerst aanstippen (WratX; te kopen bij de drogist) en voorzichtig vijlen geeft het beste resultaat. Voor de behandeling van ouderdomsplekken, actinische keratose: vooraf behandeling niet nodig.

Praktijkondersteuner

In onze praktijk werken drie praktijkondersteuners die zich bezig houden met het begeleiden van chronische aandoeningen. Denk hierbij aan suikerziekte, chronisch longlijden, hart- en vaatziekten en neurologische aandoeningen. Ook zorg voor de ouderen die wat meer hulp nodig (gaan) hebben valt onder hun takenpakket. Er is ook een praktijkondersteuner GGZ volwassene en GGZ jeugd. Zij helpen mensen met psychische en/of sociale problemen.