Praktijkinformatie – Huisartsenpraktijk Smit & Vos – Purmerend

Praktijkinformatie

De praktijk van Smit en Vos werkt mee aan de opleiding van nieuwe huisartsen in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam.

Vanaf september 2023 komt er een nieuwe huisarts in opleiding. Haar naam is Anne de Vries.

Gedurende deze periode zal hij/zij in nauw overleg met uw eigen huisarts een deel van de werkzaamheden doen.

Indien u speciaal door uw eigen huisarts geholpen wil worden kunt u dit van tevoren aan de assistente meedelen en kan hier zoveel mogelijk rekening mee worden gehouden.

We willen een praktijk zijn voor iedereen. L aten we elkaar met respect blijven behandelen.

Dit betekent dat we belediging, schelden, discriminatie niet toestaan. Indien dit wel het geval is, zullen we  hierover met een gesprek aangaan.